Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Përfitimet e Veteranëve
 

Veteranët e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara mund të jenë të përshtatshëm për një gamë të gjerë programesh dhe shërbimesh të ofruara nga Çështjet e Veteranëve.  Pranueshmëria për shumicën e përfitimeve bazohet vetëm pas shkarkimit nga shërbimi aktiv ushtarak nën betim përveç kushteve të pandershmërisë, ndërsa disa përfitime të caktuara kërkojnë shërbim gjatë kohës së luftës.  Nëse jeni i ri në Çështjet e Veteranëve, broshura elektronike “Federal Benefits for Veterans, Dependents and Survivors” do t'ju ndihmojë për të filluar.

Ju mund të jeni i përshtatshëm për përfitime të veteranëve, nëse jeni një:

 • Veteran, familjar i Veteranit;
 • Bashkëshorti/(ja) e mbijetuar, fëmija ose prindi i veteranit të vdekur;
 • Anëtar i shërbimeve me uniformë;
 • Rezervist i tashimë apo ish ose anëtar i Gardës Kombëtare.

Për më shumë informacion mbi përfitimet e veteranëve, ju lutemi vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Çështjeve të Veteranëve “Veterans Services.”

Administrata e Veteranëve

 • Logoja e Departamentit të èështjeve të Veteranëve
  Visitoni Faqen e Internetit

  Departamenti Amerikan i Çështjeve të Veteranëve administron një shumëllojshmëri përfitimesh dhe shërbimesh të cilat ofrojnë lloje ndihmash financiare apo ndihma të tjera për Veteranët, familjarët e tyre, dhe të mbijetuarve.

Caktoni Takimin

 • Imazh i një kalendari me një datë të rrethuar me laps.
  Vetëm të Martave

  Përpara se të kërkoni për të caktuar një takimin, ju lutemi sigurohuni që keni lexuar të gjithë informacionin e kërkuar.  Vini re se pyetjet për çështje vizash NUK do të adresohen gjatë orarit të këtij shërbimi dhe do t'ju kërkohet që të largoheni.  Për të caktuar një takim për këtë shërbim, ju lutemi dërgoni një email në adresën acstirana@state.gov duke sqaruar me detaje arsyen përse e kërkoni takimin.