Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Sigurimet Shoqërore

Administrata e Sigurimeve Shoqërore

Administrata Amerikane e Sigurimeve Shoqërore (SSA) jep shërbime përmes një rrjeti mbarëkombëtar të mbi 1.400 zyrave që përfshijnë zyrat rajonale, zyrat në terren, qendra të kartave, qendra shërbimesh telefonike, qendra përpunimi, zyrat e dëgjimit, Këshilli i Ankesave, si dhe partnerët e Shteteve dhe territoreve, Shërbimet e Përcaktimit të Aftësisë së Kufizuar.  SSA gjithashtu kanë një prani të gjerë në Ambasadat Amerikane nëpër botë.  Megjithatë, SSA nuk ka një prani të sajën në Ambasadën Amerikane në Tiranë apo diku tjetër në Shqipëri.

Për një listë të shërbimeve të sigurimeve shoqërore, ju lutemi vizitoni faqen e Internetit të SSA mbi “Pyetjet e Bëra më Shpesh”.

Pagesat Tuaja kur ju Ndodheni Jashtë Shteteve të Bashkuara

Informationi i dhënë në faqen e Internetit të SSA “Pagesat Tuaja kur ju Ndodheni Jashtë Shteteve të Bashkuara (PDF 429.61 KB - në Anglisht)” shpjegon se si mund të ndikohen pagesat tuaja gjatë qendrimit jashtë Shteteve të Bashkuara.  Gjithashtu ju tregon se çfarë ju duhet për të raportuar në mënyrë që SSA të sigurehet që ju të merrni të gjitha pagesat e Sigurimeve Shoqërore që ju përkasin.

Aplikimi për një Kartë Sigurimesh Shoqërore - Formulari SS-5-FS

“Aplikimi për një Kartë Sigurimesh Shoqërore” (Formulari SS-5-FS) është një formular që duhet plotësuar nëse ju nuk keni pasur kurrë një numër sigurimesh shoqërore më përpara, ose nëse keni nevojë për një dublikatë ose të korigjoni atë.  Mund të përdorni këtë formular nëse jetoni jashtë Shteteve të Bashkuara ose jeni duke aplikuar për një numër apo kartë në emër të një fëmije që jeton jashtë Shteteve të Bashkuara.  Për të aplikuar në zyrën tonë, ju lutemi caktoni një takim në Internetet dhe paraqesni dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Formularin SS-5-FS (PDF 206.11 KB);
 • Dëshmi të Moshës + 1 fotokopje:
  Ju duhet të paraqesni një certifikatë origjinale lindje së bashku me një fotokopje;
 • Dëshmi Identiteti + 1 fotokopje:
  Ju duhet të paraqesni dëshmi të paskaduar identiteti me fotografi ku tregohet emri juaj i plotë ligjor.  Ky emër do të vendoset në kartën e sigurimeve shoqërore që do të merrni.  Në përgjithësi ne pranojmë dokumente të lëshuar në Shtetet e Bashkuara, si për shëmbull: Patentë Makine ose një Pasaportë Amerikane.

  Nëse nuk jeni një qytetar Amerikan, ju duhet të paraqesni një dokument të vlefshëm me fotografi të lëshuar nga zyrat e emigracionit në SHBA, pasaport tuaj të huaj, patentë të huaj ose kartë identiteti të huaj ku të përmbahen të dhënat ligjore biografike tuajat.
 • Dëshmi të Qytetarisë Amerikane + 1 fotokopje:
  Në përgjithësi, ju duhet të paraqesni certifikatën Amerikane të lindjes, pasaportën Amerikane, ose Certifikatën e Naturalizimit;
 • Dëshmi të Statusit të Emigrantit + 1 fotokopje:
  Ju duhet të parqesni një dokument të vlefshëm të lëshuar nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) ku tregohet status juaj i emigrimit, si përshëmbull Formularin I-551 (Green Card), I-94, ose I-766.


Raportoni Ndryshimin e Adresës

Nëse ju merrni përfitime nga SSA dhe keni vendosur të jetoni në Shqipëri përfundimisht, ju duhet të plotësoni formularin e ndryshimit të adresës, SSA-21 (PDF 144.56 KB) dhe duhet ta dorëzoni atë në zyrën konsullore të Ambasadës Amerikane në Tiranë duke caktuar një takim në Internetit sipas kalendarit tonë elektronik (online).  Ju duhet gjithashtu të keni me vete një dokumentit identiteti të vlefshëm sëbashku me një fotokopje të tij.

Depozitë Direkte e Pagesave Tuaja

Nëse banoni në Shqipëri, ju mund të dëshironi që pagesat e Sigurimeve Shoqërore të dërgohen direkt nëpërmjet llogarisë bankare tuajën në një institucion Amerikan financiar në Shtetet e Bashkuara.  Institucionet financiare që ndoshen në Shqipëri nuk janë vendosur akoma në listën e vendeve ku pagesat me depozita direkte pranohen.

Edhe nëse përdorni shërbimin me depozitë direkte, ju duhet të njoftoni SSA për çdo ndryshim të adresës tuaj të banimit.

Ka disa avantazhe të depozitës direkte.  Ju nuk duhet të shqetësoheni kurrë nëse çeku juaj vonohet nga posta, humbet apo vidhet.  Me depozitën direkte ju merrni pagesat tuaja shumë më shpejtë se të pagueni me çek (zakonisht 1 deri në 3 javë më shpejt se dërgesat e çeqeve).  Ju gjithashtu shmangni burokracitë bankare për ta kthyer çekun në para.

Për t'u regjistruar për depozitë direkte, ju duhet që të keni marrë paraprakisht përfitimet nga të ardhurat e Sigurimet Shoqërore dhe të keni një llogari bankare në Shtetet e Bashkuara.

Mënyra më e lehtë për t'u regjistruar për depozitë direkte është të:

 • Kontaktoni zyrën tonë në Ambasadën Amerikane në Tiranë me email në adresën acstirana@state.gov, ose caktoni një takim nëpërmjet “Kalendarit Elektronik” konsullor.  Ju duhet të përfshini emrin tuaj, numrin e sigurimeve shoqërore (SSN), llogarinë e bankës që keni zgjedhur në Amerikë, numrin e kursit bankar ose ndryshe “routing number” dhe se çfarë lloj llogarie është “checking” apo “savings”;
 • Përdorni aplikimin në Internet të SSA e cila gjindet në faqen e Internetit të SSA “Filloni, Ndryshoni, ose Anulloni Depozitën Direkte”;
 • Telefononi SSA në numrin +1-800-772-1213 (Për personat që nuk dëgjojnë mirë, në numrin TTY +1-800-325-0778) nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 7 të pasidtes, nga e Hëna në të Premte;
 • Telefononi Departamentin Amerikan të Thesarit në numrin +1-800-333-1795;
 • Kontaktoni institutin financiar;
 • Përdorni Formularin e Departamentit Amerikan të Thesarit SF-1199a (PDF 43.36 KB).  Ju mund t'a sillni këtë formular të plotësuar në zyrën tonë duke caktuar një takim nëpërmjet “Kalendarit Elektronik” konsullor;
 • Go Direct
  Thjeshtësoni jeten tuaj dhe ndryshoni mënyrën e marrjes së pagesave në përfitime elektronike: A jeni duke marrë përfitime federale nga Sigurimet Shoqërore, Çështjet e Veteranëve apo të tjera me anë të çeqeve? Ndryshoni në depozitë bankare TANI! Telefononi +1-800-333-1795.
 • Direct Express
  Thjeshtësoni jeten tuaj dhe ndryshoni mënyrën e marrjes së pagesave në përfitime elektronike: “Direct Express® Debit MasterCard®” është një mënyrë e sigurtë dhe më e favorshme për të marrë përfitimet federale. Telefononi “Direct Express” në numrin +1-888-544-6347 dhe regjistrohuni për të marrë pagesat tuaja në Kartën “Direct Express”.

Të Rejat e Fundit

Administrata e Sigurimeve Shoqërore

 • Logoja e Administradës së Sigurimeve Shoqërore
  Vizitoni Faqen e Internetit

  Merrni ose zëvendësoni një Kartë Sigurimesh Shoqërore, aplikoni për përfitime pensioni ose paaftësie për punë, aplikoni për kujdes mjeksor ose përfitime të tjera, duke vizituar faqen e Internetit të Administratës së Sigurimeve Shoqërore.

Departamenti i Thesarit

Caktoni Takimin

 • Imazh i një kalendari me një datë të rrethuar me laps.
  Vetëm të Martave

  Përpara se të kërkoni për të caktuar një takimin, ju lutemi sigurohuni që keni lexuar të gjithë informacionin e kërkuar.  Vini re se pyetjet për çështje vizash NUK do të adresohen gjatë orarit të këtij shërbimi dhe do t'ju kërkohet që të largoheni.  Për të caktuar një takim për këtë shërbim, ju lutemi dërgoni një email në adresën acstirana@state.gov duke sqaruar me detaje arsyen përse e kërkoni takimin.

Adobe Reader

 • Shkarkoje Falas
  Shkarkoje Falas

  Të gjitha dokumentet që mund të shkarkohen në këtë faqe, janë në formatin PDF.  Për të hapur dhe lexuar PDF-të ju duhet të keni një kopje të programit “Adobe Acrobat Reader”.  Ju mund të shkarkoni një version falas duke shtypur në imazh ose në titullin e mësipërm.