Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Viza që Përfitohen nga Familja
 

Akti i Imigracionit dhe Kombësisë lejon emigrimin e të huajve në SHBA bazuar nga lidhja familjare që përfituesi ka me një Qytetar Amerikan ose me njё banor tё përhershëm të ligjshёm me kartë jeshile (green card).

Vizat Imigruese Bazuar nё Familjarё tё Drejtpёrdrejtё (Të Palimituarit): Kёto lloje vizash bazohen nё njё lidhje tё ngushtё familjare me njё qytetar Amerikan, qё pёrcaktohen si i afёrm i drejtpёrdrejtё (Immediate Relative - IR).  Numri i imigrantёve nё kёto kategori nuk kufizohet pёr secilin vit fiskal.  Llojet e vizave bazuar nё tё afёrm tё menjёhershёm pёrfshijnё:

 • IR-1: Bashkёshort/e e Qytetarit Amerikan;
 • IR-2: Fёmijё nёn moshën 21 vjeç i Qytetarit Amerikan;
 • IR-3: Jetim i birёsuar jashtё SHBA nga njё Qytetar Amerikan;
 • IR-4: Jetim qё do tё birёsohet nё SHBA nga njё Qytetar Amerikan;
 • IR-5: Prind i njё Qytetari Amerikan, i cili ёshtё tё paktёn 21 vjeç.


Vizat Imigruese Bazuar nё Preferencёn Familjare (Të Limituarit): Kёto lloje vizash janё pёr lidhjet familjare mё specifike, mё tё largёta, me njё qytetar Amerikan dhe disa lidhje tё pёrcaktuara me Banorin e Pёrhershёm tё Ligjshёm (LPR).  Pёr imigrantёt me preferencё familjare ekzistojnё kufizime numerike pёr çdo vit fiskal, tё cilёt tregohen nё fund tё çdo kategorie. Kategoritё e vizave imigruese bazuar nё preferencёn familjare janё:

 • Preferenca e Parë Familjare (F1): Djemtë dhe Vajzat e pamartuar të Qytetarёve Amerikanë dhe fëmijët e tyre, nё qoftё se kanë;
 • Preferenca e Dytë Familjare (F2): Bashkëshortët/et, fëmijët minorenё, dhe djemtë dhe vajzat e pamartuar (mbi 21 vjeç) tё banorёve të përhershëm tё ligjshёm.  Të paktën 27 përqind e të gjithë vizave të kësaj kategorie janë për bashkëshortët/et dhe fëmijët; pjesa e mbetur u kalohet djemve dhe vajzave të pamartuar;
 • Preferenca e Tretë Familjare (F3): Djemtë dhe Vajzat e martuar të Qytetarёve Amerikanë, si dhe bashkëshortët/et dhe fëmijët e tyre;
 • Preferenca e Katërt Familjare (F4): Vëllezërit dhe motrat e Qytetarëve Amerikanë dhe bashkëshortët/et dhe fëmijët e tyre, kur qytetarët Amerikanё janë të paktën 21 vjeç.


Shënim: Gjyshërit, tezet dhe hallat, dajat dhe xhaxhallarët, vjerri dhe vjerra, dhe kushërinjtë nuk mund të bëjnë bashkim familjar.

Banorët që Rikthehen (SB): Banorët e përhershëm tё ligjshëm (LPR) që kanë qёndruar jashtё SHBA më shumё se 12 muaj, apo pёrtej periudhёs sё vlefshmёrisё sё lejes rihyrёse, kёrkohet tё kenё njё vizё tё re emigruese pёr tё hyrё nё SHBA dhe pёr tё rifituar rezidencёn e pёrhershme, nëse ata kualifikohen.  Për më shumë informacion lexoni në faqen tonë të internetit “Banorët që Kthehen”.

Për informacion më të detajuar në lidhje me kategoritë e mësipërme të vizave emigruese, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Viza Imigruese të Bazuara në Lidhjen Familjare”.

Dokumentacioni i Kërkuar

 • Një listë dokumentacioni
  Shkarkoje dhe Stampoje (PDF 443KB)

  Ju lutemi shtypni imazhin për të shkarkuar dhe stampuar listën e plotë të udhëzimeve mbi dokumentet e kërkuara e cila ёshtё e aplikueshme vetёm nё rast se ju keni njё peticion pёr Vizat Imigruese tё aprovuar nga Departamenti i Sigurisё Kombёtare (DHS) apo nё raste tё veçanta nga Seksioni Konsullor i Ambasadёs Amerikane nё Tiranё.  Ky dokumentacion do tё dёrgohet nё Qendrёn Kombёtare tё Vizave (NVC) nё SHBA, ashtu si jeni udhёzuar nga NVC.

Adobe Reader

 • Shkarkoje Falas
  Shkarkoje Falas

  Të gjitha dokumentet që mund të shkarkohen në këtë faqe, janë në formatin PDF.  Për të hapur dhe lexuar PDF-të ju duhet të keni një kopje të programit “Adobe Acrobat Reader”.  Ju mund të shkarkoni një version falas duke shtypur në imazh ose në titullin e mësipërm.