Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Viza që Përfitohen nga Familja
 

Akti i Emigracionit dhe Kombësisë lejon emigrimin e të huajve në SH.B.A. bazuar nga lidhja familjare që përfituesi ka me një Qytetar të SH.B.A. ose me njё Banor tё ligjshёm tё përhershëm me “Green Card”.

Vizat Emigruese Bazuar nё Familjarё tё Drejtpёrdrejtё (Të Palimituarit): Kёto lloje vizash bazohen nё njё lidhje tё ngushtё familjare me njё qytetar tё SH.B.A.-sё, qё pёrcaktohen si I afёrm i Drejtpёrdrejtё (Immediate Relative - IR). Numri i emigrantёve nё kёto kategori nuk kufizohet pёr secilin vit fiskal. Llojet e vizave bazuar nё tё afёrm tё menjёhershёm pёrfshijnё:

 • IR-1: Bashkёshort/e e Qytetarit tё SH.B.A.-sё
 • IR-2: Fёmijё nёn 21 vjeç i Qytetarit tё SH.B.A.-sё
 • IR-3: Jetim i birёsuar jashtё SH.B.A.-sё nga njё Qytetar i SH.B.A.-sё
 • IR-4: Jetim qё do tё birёsohet nё SH.B.A. nga njё Qytetar i SH.B.A.-sё
 • IR-5: Prind i njё Qytetari tё SH.B.A.-sё, i cili ёshtё tё paktёn 21 vjeç.


Vizat Emigruese Bazuar nё Preferencёn Familjare (Të Limituarit): Kёto lloje vizash janё pёr lidhjet familjare mё specifike, mё tё largёta, me njё qytetar tё SH.B.A.-sё dhe disa lidhje tё pёrcaktuara me Banorin e Pёrhershёm tё Ligjshёm (BPL).  Pёr emigrantёt me preferencё familjare ekzistojnё kufizime numerike pёr çdo vit fiskal, tё cilёt tregohen nё fund tё çdo kategorie. Kategoritё e vizave emigruese bazuar nё preferencёn familjare janё:

 • Preferenca e Parë Familjare (F1): Djemtë dhe Vajzat e pamartuar të Qytetarёve tё SH.B.A-sё dhe fëmijët e tyre, nё qoftё se kanë;
 • Preferenca e Dytë Familjare (F2): Bashkëshortët/et, fëmijët minorenё, dhe djemtë dhe vajzat e pamartuar (mbi 21 vjeç) tё banorёve të përhershëm tё ligjshёm. Të paktën 27 përqind e të gjithë vizave të kësaj kategorie janë për bashkëshortët/et dhe fëmijët; pjesa e mbetur u kalohet djemve dhe vajzave të pamartuar;
 • Preferenca e Tretë Familjare (F3): Djemtë dhe Vajzat e martuar të Qytetarёve tё SH.B.A-sё, si dhe bashkëshortët/et dhe fëmijët e tyre;
 • Preferenca e Katërt Familjare (F4): Vëllezërit dhe motrat e Qytetarëve tё SH.B.A-sё dhe bashkëshortët/et dhe fëmijët e tyre, kur qytetarët Amerikanё janë të paktën 21 vjeç.


Shënim: Gjyshërit, tezet dhe hallat, dajat dhe xhaxhallarët, vjerri dhe vjerra, dhe kushërinjtë nuk mund të bëjnë bashkim familjar.

Banorët që Rikthehen (SB): Banorët e përhershëm tё ligjshëm (BPL) që kanë qёndruar jashtё SH.B.A.-sё më shumё se 12 muaj, apo pёrtej periudhёs sё vlefshmёrisё sё lejes rihyrёse, kёrkohet tё kenё njё vizё tё re emigruese pёr tё hyrё nё SH.B.A. dhe pёr tё rifituar rezidencёn e pёrhershme, nëse ata kualifikohen. Për më shumë informacion lexoni në faqen tonë të internetit “Banorët që Kthehen”.

Për informacion më të detajuar në lidhje me kategoritë e mësipërme të vizave emigruese, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Viza Emigruese të Bazuara në Lidhjen Familjare”.

Dokumentacioni i Kërkuar

 • Një listë dokumentacioni
  Shkarkoje dhe Stampoje (PDF 428 KB)

  Ju lutemi shtypni imazhin për të shkarkuar dhe stampuar listën e plotë të udhëzimeve mbi dokumentet e kërkuara e cila ёshtё e aplikueshme vetёm nё rast se ju keni njё peticion pёr Vizat Emigruese tё aprovuar nga Departamenti i Sigurisё Kombёtare (DHS) apo nё raste tё veçanta nga Seksioni Konsullor i Ambasadёs Amerikane nё Tiranё. Ky dokumentacion do tё dёrgohet nё Qendrёn Kombёtare tё Vizave (NVC) nё SHBA, ashtu siç jeni udhёzuar nga NVC-ja.

Adobe Reader

 • Shkarkoje Falas
  Shkarkoje Falas

  Të gjitha dokumentet që mund të shkarkohen në këtë faqe, janë në formatin PDF.  Për të hapur dhe lexuar PDF-të ju duhet të keni një kopje të programit “Adobe Acrobat Reader”.  Ju mund të shkarkoni një version falas duke shtypur në imazh ose në titullin e mësipërm.