Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Llotaria Amerikane

Të Rejat e Fundit

  • Tarifë e Re nga Emigracioni Amerikan për Emigrantët

    22-01-2013: Duke filluar nga data 1 Shkurt 2013, të gjithë individët që i'u është lëshuar një vizë emigracioni pas kësaj date, duhet të paguajnë tarifën e emigrantit prej 165 dollarësh përpara se të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara.