Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Pyesni Konsullin
 

“Pyesni Konsullin” është një përzgjedhje përgjigjesh të përgatitura nga Seksioni Konsullor i Ambasadës Amerikane në Tiranë, e cila mbulon një mori temash me interes për qytetarët Shqiptarë të cilët dëshirojnë të vizitojnë apo të jetojnë në Shtetet e Bashkuara.  Ne duam të sigurohemi që aplikantët të kenë informacion të saktë dhe në kohë.

Bëni pyetjet tuaja për konsullatën në seksionin e komenteve të faqes tonë në Facebook.  Pyetjet mund të paraqiten në Anglisht ose Shqip.  Pyetjet do të marrin përgjigje në seksionin e komenteve në të njëjtën rubrikë.

NE NUK do t'i përgjigjemi asnjë pyetjeje personale në rubrikën “Pyetje për Konsullin”, as nuk do të diskutojmë të dhëna specifike të rasteve individuale të vizave për shkak të natyrës publike të këtij forumi.

Për më shumë informacion, ju lutemi shikoni intervistën e Znj. Lyra Carr, Konsulle e Ambasadës së SHBA në Tiranë, dhënë për Top Channel: http://bit.ly/ybRWBk.

Pyesni Konsullin në Facebook

  • Stema e Facebook
    Botoni Pyetjet për Vizat

    Pyetjet mund të paraqiten në Anglisht ose në Shqip.  Pyetjet do të marrin përgjigje në seksionin e komenteve në të njëjtën rubrikë.